Privacy Policy
 

Privacy Policy

 

Schoenartikelen.nl, onderdeel van Schoenherstelwerkplaats Martens B.V., is een webwinkel waarop u onder andere schoenartikelen kunt bestellen. Bezoekt u deze website of vult u gegevens op deze website in, dan verwerkt Schoenartikelen.nl uw persoonsgegevens. In deze privacy policy leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.


Soort gegevens

Schoenartikelen.nl verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Daarnaast ontvangen wij uw naam, adresgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer wanneer u bij ons een bestelling plaatst.


Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:
  1. Om te analyseren hoe vaak de website Startartikel.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en een eigen, beveiligde database.
  2. Om de website Schoenartikelen.nl veilig en bereikbaar te houden.
Wij gebruiken uw naam en adresgegevens voor 1 doel:
  1. Om uw bestelling te kunnen verzenden
Wij gebruiken uw e-mailadres bij de registratie voor 1 doel:
  1. Om u e-mails te kunnen sturen over de voortgang van uw bestelling
Wij gebruiken uw financiële gegevens voor 1 doel:
  1. Om u bij een retour terug te kunnen betalen


Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 365 dagen op de server bewaard voor analyse. Daarna worden de logfiles automatisch verwijderd.
Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer worden 7 jaar na uw bestelling gewist.


Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:
  1. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database
  2. Een beveiligde verbinding bij het gebruik van Schoenartikelen.nl is verplicht. Dit kunt u zien aan het groene slotje in de browser en de link die met https:// begint.
  3. Alle apparaten waarmee wij werken zijn uitgerust met een firwall en virusscanner.
  4. Slechts een paar medewerkers kunnen uw gegevens inzien, omdat dat vereist is voor hun werkzaamheden.


Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens of uw gegevens overdragen.
Wij kunnen u daarbij vragen om een verificatie door middel van een document, zoals een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Indien dit van toepassing is, ontvangt u van ons een e-mail met nadere instructies.
Daarnaast willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookies

Wij gebruiken cookies om informatie op te slaan, zoals uw winkelwagen. Dit zijn enkel functionele cookies.


Contactgegevens Schoenartikelen.nl

E-mailadres: info@schoenartikelen.nl


Wijziging in de privacy-policy

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.Laatste wijziging: 12-05-2018